Skip to main content

Novinky v Uber světě: větší efektivnost, flexibilita i bezpečnost

Uber CZ&SK se rozhodl pro český trh připravit několik novinek. Mimo zlepšení mobilní aplikace a přidání nových funkcí, bude pro partnerské řidiče k dispozici zcela nové kontaktní centrum.

Novinky v aplikaci

Novinky pro řidiče:

  1. Co se aplikace týče, řidiči si nově mohou navolit místo a čas, kam se chystají přesunout. Aplikace jim pak vybere pouze takové objednávky jízd, které jsou v rámci tohoto směru.
  2. V případě, že má řidič jen omezenou dobu, kdy může jako Uber řidič jezdit (například musí vyzvednout v daný čas dceru ve škole), aplikace ho upozorní na potencionální dlouhou jízdu, kvůli které by setkání nestihnul. Ta je v aplikaci brána jako každá nad 30 minut. Dlouhou jízdu pak může bez problémů a bez sankcí odmítnout.
  3. Řidiči také mají nově placenou dobu čekání, což je velkým přínosem. Po dvou minutách po příjezdu vozu tak začíná nabíhat čekací penále.

Novinky pro cestující:

  1. Další, zcela logickým a logickým vývojem, je chat přímo v aplikaci. Každého řidiče je tak možno kontaktovat skrze něj a není potřeba řidiči volat. Tato změna zlepšuje a zjednodušuje komunikaci, kterou obě strany využívají nejvíce v případech samotného vyzvednutí nebo kvůli nepředvídatelné dopravní situaci. Zajímavá je funkce, která řidiči zprávu přečte, což zvyšuje bezpečnost a plynulost jízdy.
  2. Velice užitečnou funkcí je také možnost sdílení cesty s dalšími lidmi. Naskýtá se tak možnost přidat si až dvě zastávky, a dokonce rozdělit jízdné mezi více cestujících. Další novinkou je možnost rozdělení jízdného, díky kterému je možno jízdné rozdělit rovným dílem mezi více cestujících.
  3. Nově je také možno sdílet své cesty s dalším uživatelem. Zvýší se tak bezpečnost a vaši blízcí mohou mít přehled o vašem pohybu. Nejčastěji bývá tato funkce využívána v přepravě dětí a teenegerů.. Možnost sdílení cest však mají i řidiči, což zvyšuje i jejich bezpečnost.

Nové kontaktní centrum

Uber CZ&SK se rozhodl ve snaze pomoci partnerským řidičům a zrychlit a zefektivnit nábor nových řidičů, otevřít nové kontaktní centrum pro řidiče. „Vybudováním nového centra pro řidiče pokračujeme v investicích do toho nejcennějšího, co v Uberu máme – lidského kapitálu. Otevřením nových prostor reagujeme na stále rostoucí zájem o spolupráci s Uberem v hlavním městě a chceme tak poskytnout ještě lepší, rychlejší a dostupnější servis pro nové a existující řidiče. Náš čtyřčlenný tým už nyní podporuje více než 2000 aktivních řidičů a stovky nových zájemců,“ říká generální ředitel Uberu pro Česko a Slovensko Tomáš Peťovský.

Nově tedy bude centrum k dispozici každý všední den. Do této chvíli byly „konzultační hodiny“ pouze dva dny v týdnu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *