Skip to main content

Čeká alternativní platformy dopravy přísnější režim?

Všechny alternativní platformy přepravy osob – jako je Uber či Taxify – údajně čeká zpřísnění podmínek. Poslanecká Sněmovna schválila novelu zákona o silniční dopravě. Ta mimo jiné řeší otázku zpřísnění trestů pro nelegální taxislužby. Sněmovna rovněž nepřijala pozměnovací návrh, který měl udělit Uberu a podobným výjimku ze zákona.

Tento návrh však ještě musí projít celým senátním schvalovacím procesem, kdy poté bude čekat na podpis prezidenta republiky. Nakonec tedy nemusí být přijata vůbec, nebo může být přijata v jiném znění, to se již od druhého čtení pozměnilo.

 

Novela zákona o silniční dopravě

Jeden z návrhů, který by měl být onou výjimkou, je možnost využití mobilní aplikace místo taxametru.  Tento návrh byl však odmítnut většinou již při projednávání novely.

Pro odebrání způsobilosti řidiče může sloužit jako důvod již jeden závažný přestupek, těmi jsou myšleny předražené jízdné nebo právě absence taxametru. Také může probíhat i v cizím jazyce a bez souhlasu řidiče je možno vytvářet audio i video záznamy. Také řidiči bez oprávnění taxislužby mohou být stíhání až pod pokutou 100 000 Kč. Pokud se takový případ bude opakovat, mimo pokutu může být řidič stíhán pro trestný čin.

Nově jsou však posilována práva obcí na rozhodovacím procesu, ty mohou mít formou vyhlášky možnost požadovat zkoušky z místopisu nebo obsluhy taxametru.

Poslanecká Sněmovna tvrdí, že se snaží vytvářet stejné a rovnocenné podmínky pro všechny a chránit tak zákazníky taxislužeb. Je však velkým zklamáním, že zákon v této podobě naprosto ingnoruje moderní technologie a vývoj. Bere tak na vědomí pouze tradiční taxislužbu.

 

Zákaz Taxify v podobě předběžného opatření?

Již v květnu se proslýchalo, že soud zakázal v podobě předběžného opatření fungování Taxify. K žádnému zákazu v tuto chvíli nedošlo a Taxify tak nadále pokračuje v poskytování služeb v nezměněné podobě. Samo sebe považuje Taxify pouze jako zprostředkovatele služby.

Současně také uklidňuje své řidiče, že kontroly ze strany Magistrátu nejsou ani četnější, ani přísnější. Všechny tyto procesy jsou pouze v plenkách a žádné řádné rozhodnutí ještě nenabylo právní moci. Taxify je možné si stále objednat zcela legálně.

19. července 2017

 

A jaký je Váš názor na novelu zákona?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *